burk

  • 12 hålrum KAN utföra mögel

    12 hålrum KAN utföra mögel

    Fördelen med Hot Runner Technique 1. Minska slöseriet och kostnaderna för råvaror.2. Minska arbetet för återvinning, klassificering, krossa, torka och lagra avfall, förbättra arbetseffektiviteten, spara tid och utrymme.3. Undvik att använda det returnerade materialet vilket kommer att påverka produktens kvalitet.4.Garantera produkten i samma kvalitetsnivå 5.Öka injektionsvolymen,Förbättra kompressibiliteten hos plastsmältan 6.Intensifiera injektionsfunktionen, förbättra tekniken 7.Minska tiden för...
  • 24 hålrum KAN utföra mögel

    24 hålrum KAN utföra mögel

    Fördelen med Hot Runner Technique 1. Minska slöseriet och kostnaderna för råvaror.2. Minska arbetet för återvinning, klassificering, krossa, torka och lagra avfall, förbättra arbetseffektiviteten, spara tid och utrymme.3. Undvik att använda det returnerade materialet vilket kommer att påverka produktens kvalitet.4.Garantera produkten i samma kvalitetsnivå 5.Öka injektionsvolymen,Förbättra komprimerbarheten hos plastsmältan 6.Intensifiera injektionsfunktionen, förbättra tekniken 7.Minska ti...